Specifieke producten voor brandweerorganisaties

All-in You verzorgt communicatietrainingen, teambuilding en leiderschapstrainingen specifiek binnen de brandweerwereld. Ook verzorgen wij coaching, en is onder bepaalde omstandigheden interim- en projectmanagement mogelijk.

 

Voor de trainingen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van trainers die zelf ervaring hebben in het brandweervak, of die zeer goed ingevoerd zijn in de brandweerwereld en de “taal” van de operationele diensten goed spreken.

 

Trainingsprogramma’s worden altijd op maat gemaakt, dus geschreven voor de vraag vanuit de deelnemende organisatie. De trainingen en de tools die worden aangereikt zijn zeer praktisch en worden altijd specifiek gekoppeld aan het werk binnen de brandweerorganisatie – wel en niet repressief. De aangereikte tips en tools zijn daardoor direct in de praktijk toe te passen, waardoor snel en blijvend resultaat kan worden gezien.

 

All in You biedt een unieke combinatie van brandweerervaring en diepgaande kennis van communicatieve en menselijke processen. Wij kunnen u vanuit onze eigen ervaring ondersteunen in zowel de processen aan de warme kant als aan de koude kant van de organisatie.

 

Mogelijke trainingsonderwerpen:

-        Communicatie onder repressieve omstandigheden

-        Visiebepaling met korpsen en afdelingen

-        Binding van vrijwilligers

-        Training en coaching van leidinggevenden

-        Teambuilding

-        Procesbegeleiding bij conflicten binnen teams

-        Kortdurend project- en interim management

  

 

Activiteiten die wij de afgelopen jaren binnen diverse brandweerorganisaties hebben aangeboden:

Preparatie:

-        training van oefenleiders (het stellen van oefendoelen, het bouwen van relevante oefeningen, het geven van feedback, het omgaan met weerstanden en het bouwen van feedbacksystemen)

-        het schrijven van scenario's en oefendraaiboeken

-        het schrijven van (oefen)beleidsplannen

 

Repressie:

-        trainen van bevelvoerders en OVD's in de communicatie onder repressieve omstandigheden

-        omgaan met agressie

 

Management:

-        het verbeteren van samenwerking en communicatie binnen en tussen verschillende afdelingen

-        het verkrijgen van draagvlak voor veranderingen, en het implementeren ervan

-        samenwerken vanuit waarden

-        het optimaliseren van functioneringsgesprekken