Samenwerken binnen een netwerk

All in You is als klein zelfstandig bureau actief op allerlei gebied. Wij hebben zeer specifieke kennis en ervaring in huis… en kunnen ook niet alles zelf. Soms is een specifieke ervaring nodig om een persoon of een team van de automatische piloot af te krijgen. Soms ook is een opdracht simpelweg te groot voor ons kleine bureautje. In die gevallen werken wij samen met een aantal vaste partners waardoor wij ons aanbod kunnen verruimen en nog meer tegemoet kunnen komen aan uw wensen en behoeften.

Binnen ons netwerk werken wij nauw samen met o.a. buitensport organisaties in binnen- en buitenland, en trainingsorganisaties als How Company, P&A Coaching en Extramile Academy . Voor specifieke trainings- en coachvragen doen we geregeld een beroep op de kennis en mogelijkheden van Prasanna. 

 

Pauline Martinovic (1965):

“Ik geloof dat ieder mens een steentje bij kan dragen in het maken van een betere wereld. Als je dat zo zegt klinkt het zwaar en hoogdravend, maar als je links en rechts om je heen kijkt zie je dat er van alles te doen is om in je eigen omgeving zaken te verbeteren. Daar kun je gewoon beginnen, en dat levert een hoop plezier en energie op.

Ik zet me in om mensen in organisaties en relaties beter met elkaar te leren samenwerken, zodat er mooie dingen gebeuren en mensen meer plezier hebben in wat ze doen.

Ik werk met heel veel plezier binnen het vak van training en coaching. Ik zie dat mensen vaak veel meer kunnen dan ze zelf denken, maar zich niet bewust zijn wat hen tegenhoudt om dat potentieel te gebruiken. Ik vind het elke keer weer fantastisch om te zien dat er ineens zoveel meer mogelijkheden blijken te zijn als kwartjes vallen en zogenaamde beperkingen minder belangrijk worden.”


Curriculum Vitae:

Sinds 2008 Eigenaar “All in You”, werkzaam als zelfstandig trainer en coach,

2006 - 2009 Opleiding tot trainer en coach aan de Extra Mile Academy te Amsterdam

1996-2008 Brandweerofficier bij Brandweer Arnhem / regio Gelderland Midden, werkzaam als Hoofd Repressie en Senior Beleidsadviseur

1996- 2006 Officiersopleidingen t/m Commandeursopleiding

Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

Procesmanager Oefenen

 

1988 – 1996 Docent lichamelijke opvoeding MBO te Amsterdam

1995 Post-HBO opleiding “Leerlingbegeleiding en schooldecanaat” met als specialisatie “Persoonlijke begeleiding” aan de Hogeschool van Amsterdam

1988 Afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam