Communicatie onder repressieve omstandigheden

 

alt

Herken je dit?

Je komt als OVD ter plaatse en je krijgt van je eerste bevelvoerder een zeer gedetailleerd verslag van het verloop van het incident tot nu toe. Alle details in chronologische volgorde… Ook dat wat je niet wilt weten en wat voor jouw inzet niet relevant is.

Het kost nodeloos veel tijd en je moet je uiterste best doen om de relevante gegevens te groeperen op een manier die voor jou bruikbaar is.

Of je hebt operationeel overleg en je collega’s van andere diensten hebben andere belangen. Er komt geen eind aan de discussie en uiteindelijk ga je geïrriteerd uiteen. De samenwerking is niet optimaal.

Of je geeft aan je ploegen in jouw ogen uiterst duidelijke opdrachten, en wat gebeurt er: ze komen terug en hebben een deel uitgevoerd, op een geheel eigen wijze die niet in overeenstemming is met jouw plan, waardoor andere ploegen overlappende opdrachten hebben gekregen.

 

Communicatie onder repressieve omstandigheden is een zeer specifieke vaardigheid, die onvoldoende wordt aangeleerd en getraind. Het wordt vaak gezien als een aspect uit de “softe” sector. Communicatie is niet direct zichtbaar (alleen de effecten ervan) dus lijkt het ook niet relevant binnen de opleiding en training voor operationele taken. Maar lees de evaluatierapporten van grote (en kleine) incidenten maar eens door: steevast wordt de communicatie benoemd als verbeterpunt.

alt

 Maar hoe dan?

Wat kunnen we doen om onder repressieve omstandigheden effectiever en efficiënter te communiceren? En daardoor tijd te besparen, efficiënter samen te werken zonder wrijving in de onderlinge relaties (mono- en multidisciplinair) en daardoor te komen tot een betere operationele prestatie.

All-in You brengt een unieke training op de markt, die voor het eerst gericht is op het HOE van de de operationele communicatie. HOE zorg ik ervoor dat mijn mensen doen wat ik wil, met volledige inzet en zonder gemopper? HOE zorg ik ervoor dat het gezamenlijk belang tijdens een inzet voorop staat, in plaats van vermeende tegenstellingen? HOE zorg ik ervoor dat de daadkracht niet teveel lijdt onder teveel overleg, maar dat het nodige wel gezegd is?

HOE zorg ik ervoor dat hiërarchische verhoudingen niet in de weg zitten? HOE zeg ik dat wat nodig is, zonder tijd te verliezen en op zo’n manier dat de ander me begrijpt?

De training besteedt aandacht aan:

   1. Bewustwording van de rol van communicatie tijdens een incident
   2. Snelle en effectieve gezamenlijke beeldvorming
   3. Non-verbale communicatie als ondersteuning of belemmering
   4. Hiërarchische verhoudingen als ondersteuning of belemmering
   5. Conflicten voorkomen en oplossen
   6. Omgaan met tegengestelde belangen (o.a. multidisciplinair)

    De training wordt gegeven op 3 niveau’s: manschappen, bevelvoerders en OVD's. ning voor manschappen vindt plaats in combinatie met inzetoefeningen onder semi-realistische omstandigheden. De training voor bevelvoerders en OVD’s vindt plaats in een leslokaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van “papieren” cases en DVD-materiaal. Combinaties van beide zijn ook mogelijk en in veel gevallen zelfs aan te raden.

    De standaard training beslaat 1 dagdeel, maar een combinaties met andere modulen is zeer aan te bevelen.

    Door een zeer praktische aanpak wordt het begrip COMMUNICATIE tastbaar gemaakt en direct toepasbaar voor iedereen met een operationele functie.