Stijlvol communiceren

 

Communiceren in de taal van de ander 

Herken je dit?

Je hebt uitgebreid uitgelegd wat de bedoeling is, en toch gaat het in de praktijk anders

Je geeft met alle goede bedoelingen tips en adviezen aan je collega, en de ander raakt geïrriteerd en wordt boos op jou

Je weet allang wat de bedoeling is, maar je manager blijft maar uitleggen en uitleggen…

Je hebt een afwijkende mening, maar zodra je daar iets over wilt zeggen word je door een ander meteen in de rede gevallen

Je wilt aan de slag maar een collega blijft maar vragen stellen…..

 

Bovenstaande situaties komen in alle teams en organisaties voor en kunnen onnodig aanleiding geven tot irritatie, conflicten, onderhuidse spanningen…en dat terwijl we allemaal maar 1 ding willen en dat is op een plezierige wijze samenwerken, zowel repressief als onder “koude” omstandigheden!

 

In de training leer je:

-        welke stijl je zelf het meest hanteert (je voorkeurs-profiel)

-        de stijl van een ander herkennen

-        hoe je het beste met de verschillende stijlen kunt communiceren

-        wat de impact is als je NIET in de juiste stijl communiceert

 

We gaan in op aspecten als:

-        Hoe kun je iemand het beste iets uitleggen?

-        Hoe kun je iemand het beste om medewerking vragen?

-        Hoe kun je iemand het beste positieve en negatieve feedback geven?

-        Hoe kun je het beste omgaan met veranderende omstandigheden?

-        Hoe kun je gebruik maken van elkaars sterke kanten?

 

Door de 4 verschillende communicatiestijlen op een juiste wijze toe te passen, wordt communicatie een bron van kracht in plaats van een bron van problemen.

 

Standaardmodule:

Tijdsduur:             twee dagdelen (eventueel verdieping mogelijk)

Deelnemers:          minimaal 8, maximaal 20

Kosten:                € 1.750 per team

Inclusief:              persoonlijk profiel, cursusmateriaal, trainers

Exclusief:              BTW, arrangementskosten (locatie, verzorging)

 

Extra informatie over de stijlen 

Er zijn 4 verschillende communicatiestijlen, die van elkaar verschillen in woordgebruik, intonatie, lichaamstaal en mimiek, maar ook in aandachtsgebieden.

Voor de ene stijl is het bijvoorbeeld veel belangrijker om het te hebben over gevoelens en de beleving van mensen, terwijl het voor de andere stijl vooral gaat om taken, feiten en logica. Voor de ene stijl is detailinformatie noodzakelijk om in beweging te komen, terwijl teveel details een ander juist afremmen.

 

Verschillen in communicatiestijlen leiden ertoe dat we oordelen hebben over elkaar. Je hoeft nog niet eens met iemand gesproken te hebben of je weet al of je iemand mag, of niet. We noemen het intuïtie, maar wat we werkelijk zien is de communicatiestijl van de ander. Sommige stijlen trekken elkaar aan, en andere stijlen stoten elkaar af. Verschillen in communicatiestijlen zijn verantwoordelijk voor 90% van de irritaties en conflicten tussen mensen. En in alle teams komen alle stijlen voor…..

 

Door stijlvol communiceren ontstaat inzicht in de (voor)oordelen die we hebben over mensen die “anders” communiceren dan wijzelf, waardoor de diversiteit in een team een kracht wordt in plaats van een handicap. De samenwerking en het plezier neemt toe… daarmee ook de resultaten.

 

In deze module (1 dag) leer je de vier verschillende communicatie-stijlen herkennen en zelf toepassen. Aan de hand van een testje op internet ontvang je een beschrijving van je persoonlijke voorkeursstijl of profiel. In de training leer je de andere stijlen (her)kennen en spreken. Je wordt geconfronteerd met de mogelijke irritaties en kwetsuren die er onbedoeld kunnen ontstaan, en vooral: hoe dat op te lossen en voor de toekomst te voorkomen.