De krachten bundelen

Visie, doelen en focus

 alt

Hoe krijgen we de “neuzen dezelfde kant op”? Hoe bereiken we wat we willen? Wat willen we eigenlijk?  En wat betekent dat voor ons in de praktijk: welke werkafspraken hanteren we, hoeveel trainingen, welke rol speel ik in het proces… 

Vragen die vaak wél worden gesteld, maar waarop we niet altijd een sluitend antwoord formuleren. Het gevolg is onduidelijkheid, waardoor onbegrip en verwijten op de loer liggen.

 

In deze module ga je als team aan de slag om duidelijkheid te creëren:

- waar willen we naar toe

- welke visie, welke doelen hebben we voor ogen

- vanuit welke waarden werken wij

- welke verwachtingen hebben we ten opzichte van elkaar

- welke werkafspraken hanteren we

- wat zijn de middelen

- wat kan ik daarin betekenen

 

Het kan wenselijk zijn om ook bestuurders of andere betrokken bij het team in dit proces te laten deelnemen.

 

Standaardmodule:

Tijdsduur:            een dagdeel

Deelnemers:         maximaal 30

Kosten:                 € 1.250 per team bij 1 dagdeel

Inclusief:              cursusmateriaal, trainers

Exclusief:             BTW, arrangementskosten (locatie, verzorging)